olNGIb4NkK5r2x7x4oG3GpEzizVpnY6KNCck9cym

Dream11 Team BDW vs PK-W

Pakistan-W vs Bangladesh-W (1st T20)


PAKNahida Khan, Ayesha Zafar/Muneeba Ali, Javeria Khan, Sidra Amin, Nida Dar, Sana Mir, Natalia Parvaiz/Aiman Anwar, Sidra Nawaz, Anam Amin, Nashra Sandhu, Diana Baig
BANGShamima Sultana, Ayasha Rahman, Nigar Sultana, Fargana Hoque, Rumana Ahmed, Fahima Khatun, Salma Khatun, Panna Ghosh, Jahanara Alam, Khadija Tul Kubra, Nahida Akter

Dream11 Team PAK vs BANG

*Don’t invest too high.

Team1:

Team2:

Related Posts

Related Posts

Post a Comment