PAT vs HYD Dream11 Team Prediction


PAT vs HYD Dream11- (Probable7)
Patna Pirates
Pardeep Narwal, Vijay, Vikas Kale, Jaideep, Manjeet, Vikas Jaglan, Jawahar/Tushar Patil
Telugu Titans
Rahul Chaudhari, Farhad Milaghardan, Anil Kumar, Mohsen Maghsoudlou, Nilesh Salunke, Vishal Salunke, Vishal Bhardwaj, Sombir

Patha Pirates vs Telugu Titans


Comments