BLR vs MUM Dream11 Prediction


BLR vs MUM Dream11 - (Probable7)
Bengaluru Bulls
Pawan Sehrawat, Rohit Kumar, Mahender Singh, Raju Lal Choudhary, Kashiling Adake, Ashish Sangwan, Sandeep

UMumba
Darshan Kadian, Surender Singh, Fazel Atrachali, Siddharth Desai, Dharmaraj Cheralathan, Vinod Kumar, Rohit Rana/Abhishek Singh.

BLR vs MUM Dream11 FANTASY TEAM

Related Post

Post a Comment