olNGIb4NkK5r2x7x4oG3GpEzizVpnY6KNCck9cym

BLR VS UP DREAM11 PREDICTION


BLR vs UP Dream11 - (Probable7)
Bengaluru Bulls
Rohit Kumar, Pawan Sehrawat, Kashiling Adake, Ashish Sangwan, Mahender Singh, Raju Lal Choudhary

UP Yoddha
Rishank Devadiga, Shrikant Jadhav, Sachin Kumar, Nitesh Kumar, Narender, Jeeva Kumar, Azad Singh

BLR vs UP Dream11 FANTASY TEAM

TEAM 1:

TEAM 2:


Related Posts

Related Posts

Post a Comment