🏏BG vs KK (Qualifier-2)

PREDICTED LINEUP

BG: R Inder Singh, Aarif Sheikh, RK Paudel, Kushal Malla, PS Airee, R ten Doeschate, S Vesawkar, Mohammad Naveed, B Karki, A Bohara, K Karki
KK: A Shrestha, NB Budayair, S Lohani, Rohan Mustafa, R Rijal, Sagar Pun, K O’Brien, AS Routela, BK Bhushal, Samsad Sheikh, P Sahu, JK Mukhiya

Dream11 Team BG vs KK

*Select your own C & VC (Best options are K. Obrien, R Mustafa, R Inder Singh) 

Comments