HYD VS HAR DREAM PREDICTION

HYD VS HAR PLAYING 7 (PROBABLE)

Haryana Steelers: Monu Goyat, Sunil, Mayur Shivtarkar, Vikas Khandola, Kuldeep Singh, Sachin Shingade, Naveen. (Doubt: Sudhanshu Tyagi)
Telugu Titans: Vishal Bhardwaj, Anil Kumar, Rahul Chaudhari, Nilesh Salunke, Farhad Milaghardan, Abozar Mighani, Anuj Kumar. (Doubt: Mohsen Maghsodlou)


JAI vs HYD  Dream11 FANTASY TEAMRelated Post

Post a Comment