olNGIb4NkK5r2x7x4oG3GpEzizVpnY6KNCck9cym

PAT VS HYD DREAM11 PREDICTION


PAT vs HYD  Dream11 Team News
  • Stay Tuned
PAT vs HYD  Dream 7- (Probable)
Patna Pirates
Pardeep Narwal, Vijay/Jawahar Dagar, Tae Deok/Manish, Deepak Narwal, Majeet, Vikas Kale, Jaideep.

Telugu Titans
Rahul Chaudhari, Nilesh Salunke, Farhad Milaghardan, Vishal Bhardwaj, Anil Kumar, Mohsen Maghsoudlou, Abozar Mighani.

PAT vs HYD Dream11 FANTASY TEAM


Related Posts

Related Posts

Post a Comment