PAT VS HYD DREAM11 PREDICTION


PAT vs HYD  Dream11 Team News
  • Stay Tuned
PAT vs HYD  Dream 7- (Probable)
Patna Pirates
Pardeep Narwal, Vijay/Jawahar Dagar, Tae Deok/Manish, Deepak Narwal, Majeet, Vikas Kale, Jaideep.

Telugu Titans
Rahul Chaudhari, Nilesh Salunke, Farhad Milaghardan, Vishal Bhardwaj, Anil Kumar, Mohsen Maghsoudlou, Abozar Mighani.

PAT vs HYD Dream11 FANTASY TEAM