BK vs CYA DREAM11 TEAM

PREDICTED LINEUP

CYA: Dipendra Singh Airee, Jaykishan Kolsawala(wk), Sandeep Jora, Rit Gautam, Sunny Patal, Bhuban Karki, Gyanebdra Kanwar, Kamal Singh Airee, Dipendra Rawat, Ramnaresh Giri, Jitendra Singh
BKHari Shankar Shah, Asif Sheikh (wk), Asad Pathan, Prithu Baskota, Samsad Sheikh, Kushal Bhurtel, Avinash Yadav, KC Karan, Sushan Bhari, Trit Raj Das, Kishore Mahato

BK vs CYA Team

*Invest Less

Best of Luck.